Viešieji pirkimai

- Teikiame konsultacijas perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų klausimų, susijusių su viešaisiais pirkimais;

- Rengiame procesinius dokumentus (pretenzijas perkančiajai organizacijai, skundus Viešųjų pirkimų tarnybai ir kt.);

- Atstovaujame klientus ginčuose dėl viešųjų pirkimų dokumentų sąlygų, viešųjų pirkimų rezultatų bei perkančiųjų organizacijų sprendimų.