Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos valdžios institucijos:

Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.lrp.lt/lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrvk.lt/lt

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas http://www.lrkt.lt/

Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas http://www.lat.lt/lt/titulinis.html

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas http://www.lvat.lt/lt/naujienos.html

Ministerijos:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija http://www.am.lt/VI/index.php

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija http://www.enmin.lt/lt/

Lietuvos Respublikos finansų ministerija http://www.finmin.lt/web/finmin/home

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija http://www.kam.lt/lt/titulinis_1220.html

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija http://www.lrkm.lt/

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija http://www.transp.lt/

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lt/

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/web/lt/

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija http://www.tm.lt/

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija http://www.urm.lt/

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija http://www.ukmin.lt/

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija http://www.vrm.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija http://www.zum.lt/

Tarptautiniai teismai:

Europos Žmogaus Teisių Teismas http://www.teismai.lt/lt

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas http://curia.europa.eu/

Tarptautinis Teisingumo Teismas http://www.icj-cij.org/

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

Kitos naudingos nuorodos:

Antstolių rūmai http://www.antstoliurumai.lt/

Lietuvos advokatūra http://www.advoco.lt/lt/i-pradzia.html

Lietuvos notarų rūmai http://www.notarurumai.lt/index.php/lt/

Nacionalinė teismų administracija http://www.teismai.lt/lt