Mokesčių teisė

- Atstovaujame klientus mokestiniuose ginčuose su teritoriniu ar centriniu mokesčių administratoriumi Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, apygardų administraciniuose teismuose ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme;

- Rengiame paaiškinimus teritoriniam mokesčių administratoriui bei skundus centriniam mokesčių administratoriui dėl teritorinių mokesčių administratorių atliktų mokestinių patikrinimų bei priimtų sprendimų;

- Rengiame procesinius dokumentus: skundus, atsiliepimus į skundus, apeliacinius skundus ikiteisminėms ir teisminėms institucijoms;

- Konsultuojame mokesčių apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo ir kt. klausimais.