Darbo teisė

Teikiame plataus spektro teisines paslaugas tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, susijusias su:

- Drausminės ar materialinės atsakomybės taikymu;

- Atleidimo iš darbo teisėtumu;

- Darbo užmokesčio, kompensacijų, išmokų mokėjimu;

- Darbo sutarčių sudarymu, vykdymu, nutraukimu, pratęsimu ar modifikavimu ir kt.

Atstovaujame klientus ikiteisminėse ir teisminėse institucijose, padedame pasiekti taikų ginčo išsprendimo būdą.